Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Naton päätöksenteko - Suomen erityisedustusto Natossa : Tietoa Natosta : Naton päätöksenteko

SUOMEN ERITYISEDUSTUSTO NATOSSA, Bryssel

Mission of Finland to NATO
NATO HQ, B-1110 Brussels, Belgium
Puh. +32-2-706 2111
S-posti: sanomat.nae@formin.fi
English | Suomi | Svenska | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Naton päätöksenteko

Nato on hallitusten välinen organisaatio, eli sillä ei ole ylikansallista päätösvaltaa. Kuva: Nato
Nato on hallitusten välinen organisaatio, eli sillä ei ole ylikansallista päätösvaltaa. Kuva: Nato

Nato on hallitustenvälinen organisaatio, eli sillä ole ylikansallista päätösvaltaa toisin kuin esimerkiksi Euroopan unionilla. Naton jäsenmaat säilyttävät täyden kansallisen itsemääräämisoikeutensa.

Naton korkein päätöksentekoelin on Pohjois-Atlantin neuvosto (North Atlantic Council, NAC), jossa jokaisella jäsenmaalla on pysyvä suurlähettilästasoinen edustaja. Neuvosto kokoontuu säännöllisesti myös ulko- ja puolustusministereiden sekä huippukokouksissa valtioiden- ja hallitusten päämiesten tasolla. Lisäksi Natossa on lukuisia neuvoston työtä valmistelevia ja tukevia komiteoita ja työryhmiä. Naton sotilaallinen rakenne ja sen kaikki toiminta noudattaa jäsenmaiden antamaa poliittista ohjausta.

Naton päätöksentekosääntönä on konsensus eli yksimielisyys. Natossa ei siis äänestetä eikä tehdä enemmistöpäätöksiä. Jokainen jäsenmaa osallistuu päätöksentekoon tasa-arvoisesti, riippumatta sen koosta tai poliittisesta, sotilaallisesta tai taloudellisesta voimasta. Jokaisella jäsenmaalla on myös mahdollisuus pysäyttää Naton päätöksenteko silloin, kun tärkeät kansalliset edut ovat kyseessä.

Konsensusperiaatteesta seuraa, että Nato toimii neuvotellen. Neuvotteluja, eli konsultaatiota, käydään jäsenmaiden edustajien kesken, kunnes yhteisymmärrys saavutetaan tai kunnes todetaan, ettei yhteistä näkemystä ole saavutettavissa. Vaikuttaminen Naton linjauksiin edellyttää aktiivista osallistumista päätösten muotoiluun ja valmisteluun.

Natoon pätevät samat lainalaisuudet kuin muuhunkin monenkeskiseen yhteistyöhön. Jokainen jäsenmaa joutuu joskus tekemään kompromisseja, mutta kaikki jäsenmaat ml. pienet jäsenmaat voivat myös vaikuttaa.

Tulosta

Tämä dokumentti

Päivitetty 20.7.2017


© Suomen erityisedustusto Natossa, Bryssel | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot